Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Najlepsi ubezpieczyciele – zestawienie 2016

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2017
Najlepsi ubezpieczyciele – zestawienie 2016

Rok 2016 przyniósł Klientom zakładów ubezpieczeń sporo pozytywów. Wartość wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych wzrosła o ponad 17% w porównaniu z rokiem 2015. Ilość skarg kierowanych do Rzecznika Finansowego na ubezpieczycieli zmalała za zaś rok do roku o 8,8%. Pomimo tych dobrych wiadomości, nie wszyscy Klienci ubezpieczycieli mieli powody do zadowolenia. W sumie do Rzecznika Ubezpieczonych w 2016 roku trafiło ponad 13000 skarg na likwidację szkód przez ubezpieczycieli.

Klienci ubezpieczyciel, którzy skarżyli się do Rzecznika Finansowego najczęściej spotykali się z:

 • odmową wypłaty odszkodowania
 • zaniżoną w ich ocenie wysokością wypłaconego odszkodowania,
 • przeciągająca się likwidacją szkody.

Kupując polisę, na pewno chcesz aby Twoja ew. szkoda była zlikwidowana jak należy. Jak mieć zatem pewność, że nie będziesz mieć problemów gdy przyjedzie czas powiedzieć ubezpieczycielowi „sprawdzam”? Jednym ze sposobów jest wyciągnięcie wniosków z tego, na których ubezpieczycieli jest najwięcej skarg. O tym dzisiaj piszemy.

Który ubezpieczyciel jest najlepszy?

Bazując na danych Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2016 przygotowaliśmy zestawienie, które przybliży Ci jakość likwidacji szkód przez 12 największych ubezpieczycieli, w ubezpieczeniach działu II. Do głównych rodzajów ubezpieczeń z działu II należą:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia mienia
 • Ubezpieczenia turystyczne

czyli te, które większość z nas wykupuje.

Aby dokonać możliwie najlepszej oceny likwidacji szkód przez określonego ubezpieczyciela, zestawiliśmy udział procentowy skarg kierowanych na dany zakład ubezpieczeń do Rzecznika Finansowego oraz jego udział procentowy w rynku.

procenty 2016

*Stan na 30.09.2016

Jak widać na pierwszy rzut oka, są ubezpieczyciele na których Klienci skarżą się proporcjonalnie rzadziej (np. PZU, Hestia, Warta), ale są również towarzystwa dla których to zestawienie procentowe wygląda mniej korzystnie.
Aby jak najlepiej przybliżyć Ci ocenę likwidacji szkód przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe policzyliśmy współczynnik, opierający się na danych Rzecznika Finansowego.

Współczynnik ten to: Udział % skarg podzielony przez udział % w rynku. Im wyższa jest wartość współczynnika, tym więcej było niezadowolonych Klientów danej firmy ubezpieczeniowej. Dla 12 zakładów ubezpieczeń z najwyższym udziałem w rynku, współczynnik za 2016 rok kształtuje się następująco.

 

współczynnik 2016

Najlepiej w zestawieniu za 2016 rok wypadły HESTIA, WARTA, AVIVA, PZU oraz ALLIANZ. Dla tych firm, wartość współczynnika wyniosła mniej niż 1, co oznacza, że miały większy procent udziału w rynku niż wyniósł procent niezadowolonych Klientów. Na tych ubezpieczycieli Klienci skarżyli się proporcjonalnie najmniej.

Najgorzej wypadły GENERALI, INTERRISK i GOTHAER. Porównując wartości współczynnika poszczególnych ubezpieczycieli, można ocenić, że Klienci firmy GENERALI prawie dwukrotnie częściej zgłaszali się o pomoc do Rzecznika Finansowego niż Klienci PZU czy dwa i pół razy częściej, niż Klienci firmy HESTIA.

Nie tylko ocena Klientów

Największą część ubezpieczeń z działu II stanowią ubezpieczenia komunikacyjne (ponad 56% składek z działu II, zebranych przez ubezpieczycieli w roku 2016). Patrząc na wartości wyliczonego współczynnika, to uzyskany obraz w dużej mierze jest zbieżny z wynikami badania Złoty Zderzak 2016 (Złoty Zderzak to badanie prezentujące ocenę firm ubezpieczeniowych przez warsztaty samochodowe, które likwidują szkody komunikacyjne).

W pierwszej piątce badania Złoty Zderzak 2016 oraz pierwszej piątce wg wartości współczynnika, powtarzają się aż cztery firmy – HESTIA, WARTA, PZU i ALLIANZ. Natomiast trzy ostatnie firmy wg współczynnika są poza pierwszą dziesiątką badania Złoty Zderzak.

Poprzednie lata

Powyższe dane prezentują obraz z roku 2016. A czy w poprzednich latach był on podobny? Czy sposób likwidacji szkód przez któregoś z ubezpieczycieli uległ w 2016 roku poprawie, bądź się pogorszył? Żeby się temu przyjrzeć podsumowaliśmy wartości współczynnika dla 3 ostatnich lat i sprawdziliśmy jak wygląda on dla 2016 roku w porównaniu ze średnią z lat 2014-2016 .

Zakład ubezpieczeń, dział II średnia 2014-2016 2016
STU Ergo Hestia S.A.                          0,73           0,74   
TUiR WARTA S.A.                          0,77           0,77   
AVIVA TU Ogólnych S.A.                          0,79           0,82   
PZU S.A.                          0,87           0,96   
TUiR Allianz Polska S.A.                          0,81           0,99   
TU Compensa S.A. VIG                          0,92           1,04   
UNIQA TU S.A.                           0,96           1,17   
TUW TUW                          1,29           1,23   
Link 4 TU S.A.                          1,35           1,40   
Gothaer TU S.A.                          1,41           1,58   
TU INTERRISK S.A. VIG                          1,72           1,67   
Generali TU S.A.                          1,78           1,87   

Wartość współczynnika dla firm: HESTIA i WARTA nie uległ w 2016 roku znacznym zmianom w porównaniu z okresem 2014 – 2016. Prezentują one jego stały dobry poziom.

Dla firm TUW TUW oraz INTERRISK współczynnik poprawił się (odpowiednio o 5 i 3%), przy czym nie pozwolił im zająć lepszych pozycji w zestawieniu.

Dla 2/3 firm, współczynnik uległ mniejszemu bądź większemu pogorszeniu. Największe pogorszenie współczynnika odnotowały: UNIQA (o 23%), ALLIANZ (o 22%) oraz GOTAHER i COMPENSA (o 13%).

Podsumowanie

 • Rok 2016 przyniósł spadek ilości skarg kierowanych przez Klientów ubezpieczycieli do Rzecznika Finansowego.
 • Skargi najczęściej dotyczyły odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia jego wysokości.
 • Od kilku lat te same zakłady ubezpieczeń cieszą się najmniejszą ilością skarg kierowanych przez Klientów.
 • Najrzadziej Klienci skarżyli się na firmy: HESTIA, WARTA, AVIVA, PZU oraz ALLIANZ.
 • Poza samym ubezpieczycielem wybierz właściwie zakres ochrony (przeczytaj jak to zrobić dla OC i AC).